Det Socialøkonomiske Princip

TV-Glad fonden og Web Video Academy arbejder ud fra det Socialøkonomiske Princip. Vores mission er at forbedre livsvilkår, skabe uddannelse og endnu flere arbejdes-pladser for alle med funktionsnedsættende handicap.

En Socialøkonomisk virksomhed er kendetegnet ved:

• Virksomheden skal have en social mission (ville mere end blot at sælge et produkt eller    en service, som kan omsættes).

• Et overskud skal geninvesteres – intet aktionærudbytte, ingen optioner til direktøren.

• Alle aktiviteter skal foregå på markedsvilkår.

• Der skal være et vist niveau af demokratiske værdier både i udpegning af       ledelse/bestyrelsen og i ledelsesarbejdet

• Virksomheden skal være organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor (må     gerne handle med eller modtage støtte til aktiviteter fra en offentlig myndighed, men     ledelsen må ikke foregå fra det offentlige)

Læs mere om Socialøkonomi hos Center for Socialøkonomi – klik her