Videokursus for organisationer

Dette kursus er udviklet og designet til organisationer og virksomheder, der vil uddanne medarbejdere til at tænke i og arbejde med levende billeder som kommunikations-værktøj.

Kurset er bygget op som en intensiv workshop, hvor deltagerne arbejder praktisk med en videoproduktion gennem et helt forløb. Kurset består af moduler, der veksler mellem teori, øvelser samt produktion i marken og redigeringsrummet.

Workshoppen fokuserer på deltagernes egne ideer til produktioner og munder ud i færdige videoproduktioner, der efterfølgende kan bruges i den interne eller eksterne kommunikation. Det kan for eksempel være et portræt af en leder, eller en afdeling, en nyhed, en produktpræsentation eller formidling af et værdisæt. Workshoppen bliver ledet af en rutineret tv-tilrettelægger og kommunikationsrådgiver, der sikrer, at de enkelte produktioner lever op til deltagernes målsætninger og forventninger.

Kursus indhold

Udvikling – optagelse – redigering – rådgivning
Workshoppen har en varighed på 4 dage, der fordeles over 2-3 uge og planlægges i samarbejde med den enkelte virksomhed/organisation.

Udvikling
Deltagerne udvikler deres historie, træner kamera- og interviewteknik og lære at planlægge optagelse.

Optagelse
Deltagerne optager deres videofilm med støtte fra en instruktør/fotograf.

Redigering
Deltagerne redigere deres optagelser i software, der passer den tekniske platform, der benyttes på arbejdspladsen. Adobe software til PC platform eller Apple software til Mac.

Rådgivning
Workshoppen indeholder rådgivning i forhold til strategi og eventuelt indkøb af kamera/redigeringssoftware.

Fordele ved denne form for workshop kursus
Igennem hele forløbet får deltagerne personlig vejledning af en instruktør, fotograf og en klipper. Alle med mange års praktisk erfaring i at arbejde med videomediet. Deltagerne får følge af en instruktør/fotograf, når de skal skyde billeder, interviewe og instruere i marken.

Deltagerne får en gennemarbejdet og umiddelbart brugbar videoproduktion med hjem.

Intensivt, fleksibelt og effektivt forløb for virksomheden der effektivt ønsker at komme igang med video som kommunikationsværktøj.

En workshop, der samtidig fungerer som teambuilding.

Et koncept der også har fokus på forankring. Når flere deltagere fra samme organisation gennemgår et intenst kursusforløb, opbygges fælles kompetencer, der kan være afgørende for om det lykkes at fastholde og forankre den nye viden i hverdagen.

Pris pr. person
4-6 deltagere kr. 16.750
7-10 deltagere kr. 14.750

Hotline og mentorordning
Efter kursusforløbet kan deltagerne få støtte til de første videoproduktioner. Først og fremmest kan deltagerne søge hjælp hos kollegerne fra kurset, men de kan også bruge den hotline- og mentorordning som er knyttet til workshoppen.

Hotline
Deltagerne kan benytte en gratis hotline, hvor de kan få råd og vejledning i forhold til de næste to produktioner.

Mentorordning
Mentorordningen gør det muligt for deltagerne at få støtte, indtil de har nødvendig erfaring og rutine. Behovet er individuelt. Nogle vil kunne nøjes med workshoppen, mens andre har brug for en mentor med i marken eller i redigeringsrummet et par gange.

Pris
Mentor Instruktør/fotograf
½ dag kr. 3000,-
1 dag kr. 4500,-

Mentor Klipper. Hos WVA eller på din arbejdsplads
1 person ½ dag kr. 3000,-
1 person 1 dag kr. 5000,-

Grupper Kr. 1000,- pr. efterfølgende deltager.